Steeds meer beknibbeld op WKK-onderhoud

Telers, onderhoudsbedrijven en WKK-leveranciers bezuinigen steeds meer op het onderhoud van WKK’s. Dat constateren diverse adviseurs deze week in de WKK-special in het Vakblad voor de Bloemisterij.

Door de gedaalde elektriciteitsprijzen zijn WKK’s minder uren gaan maken en brengen de draaiurencontracten minder geld in het laatje. Tegelijkertijd worden de WKK’s ouder, waardoor de kans op gebreken toeneemt en de kosten van het onderhoud stijgen.

In de praktijk blijkt dat onderhoudsbedrijven een verschillende interpretatie hebben van wat het onderhoud zou moeten inhouden. Zo wordt de rookgascondensor dikwijls niet vaak genoeg schoongemaakt, waardoor deze vervuilt en het thermisch rendement van de installatie achterblijft. Ook komt het voor dat zaken waarvan telers dachten dat deze binnen het contract vielen toch niet worden gedekt.

Om onderhoudscontracten goed te kunnen beoordelen heeft Energy Matters in 2013 de ’Checklist onderhoudscontract gasmotor WKK’ opgesteld. Deze lijst is opgesteld in opdracht van LTO Glaskracht Nederland en Cogen Nederland met inbreng van Achmea (Interpolis en Avéro Achmea). De checklist kan hier worden gedownload.