Strelitzia kiest voor promotie

Strelitziakwekers hebben gisteren overtuigend ‘ja’ gezegd tegen de promotie van hun product. De komende drie jaar richt de promotie zich op beurzen, sociale media en stimulering van de directe afzet.

Een grote meerderheid van ruim 96% van de stemwaarde van de strelitziatelers die hun stem uitbrachten gaf op een FPC-bijeenkomst zijn fiat aan de promotieplannen die door een werkgroep zijn opgesteld. Van de 38 kwekers stemden er 24.

De komende drie jaar zullen alle kwekers 0,2% van hun omzet die ze via FloraHolland realiseren afdragen voor promotie. De strelitziapromotie heeft daardoor een budget van jaarlijks €8.000. Hiermee is strelitzia de kleinste productgroep – vorig jaar telde de aanvoer op FloraHolland 4,7 miljoen stuks – die promotie voert.

Drie sporen
De promotie van strelitzia richt zich op drie sporen: beurzen, sociale media en bevordering van directe afzet. Voor de aanwezigheid van strelitzia op beurzen wordt €2.000 gereserveerd, voor de inzet van sociale media €6.000.

Door het stimuleren van directe afzet proberen kwekers de druk op de klok te verminderen in tijden dat de aanvoer enorm groot is. Dit is bijvoorbeeld in maart het geval.