’Strikte vliegregels belemmeren innovaties met drones’

De als strikt ervaren wet- en regelgeving die voor het beroepsmatig vliegen met drones in de open lucht geldt, belemmert in de tuinbouw de ontwikkeling en het gebruik van drones. Zo wijkt de Nederlandse dronefabrikant Drone4Agro voor het uitvoeren van tests noodgedwongen uit naar Duitsland en Frankrijk omdat daar soepelere regels van kracht zijn dan in Nederland.

Tijdens het symposium ’Drones in de kwekerij’, dat vakblad De Boomkwekerij op 20 oktober in Dodewaard organiseerde, legde het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) bij monde van senior beleidsmedewerker Ron van de Leijgraaf van de Directie Luchtvaar uit welke regels er gelden voor het beroepsmatig vliegen met drones.

Voor het beroepsmatig vliegen met drones in een kas geldt slechts één regel: de eigenaar van de kas moet er toestemming voor geven. Het beroepsmatig vliegen met een drone in de buitenlucht is echter aan tal van regels gebonden. Wie met een drone wil vliegen, moet bijvoorbeeld:

  • in het bezit zijn van een brevet;
  • in het bezit zijn van een bewijs van luchtwaardigheid en bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister (drone moet technisch gekeurd zijn);
  • verzekerd zijn;
  • een vergunning hebben zodra je dronevluchten aan een ander aanbiedt;
  • alleen overdag vliegen;
  • minimaal 150 m afstand houden van aaneengesloten bebouwing, wegen en mensenmenigten;
  • minimaal 50 m afstand houden van auto’s en andere voertuigen.

De kosten van opleiding, brevet, keuring en andere vereisten kunnen volgens Van de Leijgraaf al gauw oplopen tot € 15.000. Om de kosten voor het gebruik van kleinere drones enigszins beheersbaar te houden, introduceerde I&M vorig jaar wat versoepelingen. Voor microdrones (0 tot 1 kg) en minidrones (1-4 kg) gelden sindsdien uitzonderingsregels. Zo kan bij minidrones een ontheffing worden verleend voor het bewijs van luchtwaardigheid en mag er tot op 50 m van bebouwing, wegen en voertuigen worden gevlogen.

’Regelgeving loopt achter op praktijk’

Fabrikanten, leveranciers en onderzoekers ervaren de regels van I&M als erg beknellend, zo bleek tijdens het symposium. Bovendien vindt deze groep dat de regelgeving achterloopt bij de praktijk. Van de Leijgraaf erkende dat, maar gaf tevens aan dat regelgeving per definitie achterloopt op de praktijk omdat het ontwikkelen ervan nu eenmaal veel tijd kost. Lees hier meer over de regelgeving rond drones.

Meer over drones in het Vakblad voor de Bloemisterij nummer 43 (verschijningsdatum: vrijdag 28 oktober)

Ron van de Leijgraaf, senior beleidsmedewerker van de Directie Luchtvaart van het ministerie van I&M, legt uit dat het beroepsmatig vliegen met drones in de buitenlucht aan strikte regels is gebonden.