Succesvolle proef ‘waterchrysant’

Bij Proeftuin Zwaagdijk is ook de vierde teelproef met chrysant op water geslaagd. Mogelijkheden voor verbetering liggen voornamelijk op het gebied van de uniformiteit van het gewas. Er word gewerkt aan een vervolg.

De vierde teelt op bakken met water was in de periode oktober-december 2015. Er is geen uitval geconstateerd en het gemiddelde takgewicht in de beste objecten was 82 gram bij de cultivar ‘Bacardi’ en 96 gram bij cultivar ‘Alero’. Zowel het blad als de wortels waren volgens onderzoekers van Proeftuin Zwaagdijk van uitstekende kwaliteit en dit was ook het geval in de objecten waarin voor de vierde keer op rij werd geteeld zonder de voedingsoplossing te vernieuwen en/of te ontsmetten. De tripsdruk was overal net als in voorgaande drie proeven zeer laag. Mogelijkheden voor verbetering liggen voornamelijk op het gebied van de uniformiteit van het gewas. Bij de proeven zijn de chrysantenbedrijven Fred van Paassen en Bovebo betrokken, net als de technische bedrijven Green Simplicity, Botman Hydroponics en KaRo, chrysantenveredelaars Dekker Chrysanten en Fides by Dümmen Orange, toeleverancier van Iperen en de Kamer van Koophandel/Innovatiemotor Greenport Aalsmeer. Meer geïnteresseerde partijen hebben zich inmiddels gemeld en is een aanvraag voor financiering van een vervolgtraject ingediend.

Stekken worden bij Proeftuin Zwaagdijk steeds in verlijmde kokospluggen beworteld en vervolgens geplaatst op drijvers van Botman Hydroponics. Die drijven in bakken met enkele decimeters voedingsoplossing die continu in beweging werd gehouden en belucht. In de proef bleek dat ’Bacardi’ en ‘Alero’ duidelijk verschillend reageren op de behandelingen watertemperatuur en microkoper. Details wil de groep nog niet naar buiten brengen, maar het achterliggende idee bij alle proeven is de ontwikkeling van een duurzaam teeltsysteem.

Glastuinbouw Waterproof
Er loopt nog een proef met waterteelt van chrysant. Binnen het programma Glastuinbouw Waterproof onderzoekt WUR Glastuinbouw deze teeltmethode. In de laatste proef (in 2015) lukte het in Bleiswijk niet om planten ziek te krijgen – ondanks aanenten met besmet water en erg slechte klimaatomstandigheden. Het is volgens de onderzoekers dus nog niet duidelijk wat de chrysant zeker ziek zal maken, en vervolgens hoe ziekte te voorkomen is. WUR Glastuinbouw bekijkt met enkele partijen welke onderzoeksrichting komend jaar het beste is. Eerst goed analyseren waar het probleem zit en vervolgens aantonen hoe het werkt en zo perspectief scheppen voor een vervolg. De onderzoekers verwijzen naar het teeltproject Mobysant toen het ook een tijd duurde voordat bekend was welke combinatie van omstandigheden ziekte en uitval veroorzaakte.