Supermarkten gaan voor goed agrarisch werkgeverschap

Supermarkten gaan alleen nog glastuinbouwproducten afnemen van ondernemers die personeel inlenen van gecertificeerde uitzendbureaus. Deze afspraken heeft LTO Nederland samen gemaakt met de supermarktbranche (CBL) en het ministerie van Sociale Zaken.

Minister Asscher maakte deze afspraak bekend op de Top EU-arbeidsmigratie op 9 september in Den Haag. In de champignonsector waren dergelijke afspraken al gemaakt. Het moet leiden tot minder uitbuiting van arbeidsmigranten.

Voorlichting Inspectie SZW
Inspectie SZW gaat de supermarkten voorlichten over de arbeidsvoorwaarden in de diverse agrarische sectoren. De drie partijen verstaan onder goed werkgeverschap dat er dient te worden betaald conform de cao- en de contractafspraken, de arbeidstijden niet worden overschreden en de arbeidskosten niet worden gedrukt via schijn- of illegale constructies.

Lees een verslag van Top EU-arbeidsmigratie aanstaande vrijdag in het vakblad.