TOM richt zich voortaan alleen op ontwikkeling Nieuw Prinsenland

De Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) concentreert zich voortaan op de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland in Dinteloord. De provincie Noord-Brabant neemt de volledige financiering van de TOM op zich.

Dat hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant op 6 februari besloten. Met de omvorming van de TOM, die zich voorheen richtte op de ontwikkeling van meerdere glastuinbouwlocaties in Noord-Brabant, is in totaal € 75 miljoen gemoeid.

Op verzoek van de Statenfractie van GroenLinks zal de provincie over twee jaar een voortgangsrapportage laten opstellen over de investering.

Rendementen bleven achter
De TOM is een samenwerkingsverband van de provincie en ZLTO. De hoofddoelstelling van de TOM is het realiseren van duurzame glastuinbouwpercelen. De rendementen in de glasgroenteteelt stonden de afgelopen jaren echter onder druk, waardoor bedrijven minder investeerden dan verwacht. Dat dwong de provincie als aandeelhouder van de TOM een standpunt in te nemen over de toekomst van de maatschappij.