Tegenstrijdige belangen olieproducerende landen

Als gevolg van de hogere temperaturen in Europa deze week is de vraag naar gas ook afgenomen. Het gevolg van de kleinere vraag is dat de prijs voor de tweede week op rij een lichte daling liet zien. De verhoogde vraag vanuit Engeland is opgevangen door extra beschikbaar gekomen LNG-gas en een extra toevoer vanuit Rusland. De koers van daggas is wel op niveau gebleven, hiermee wordt de voorraad in de opslagvelden van Nederland weer aangevuld.

De vraag naar gas voor het gebruik in elektriciteitscentrales lijkt afgenomen, het zou op dit moment nog te veel kosten om hierop over te gaan. Hiermee is behoorlijk wat paniek uit de markt weggenomen, dit zorgt voor een neerwaartse impuls van de gasprijs.

Elektriciteit
De koersen van elektriciteit zijn deze week licht gedaald onder invloed van een daling van de kolenprijs. Dat de prijs van kolen is gedaald wordt veroorzaakt door Chinees beleid. Eerder had China het plan in werking gezet om eigen kolenmijnen te sluiten, zo’n duizend stuks. Als reden hiervoor werd aangegeven dat China de CO² uitstoot wil verminderen. De Chinese import van kolen is hierdoor toegenomen met als gevolg dat de prijzen ook gestegen zijn.
De prijsstijging blijkt niet gewenst gezien het feit dat het beleid aangepast is. Onlangs is een percentage van de mijnen toch weer in gebruik genomen. Deze beleidsaanpassing is een paar weken geleden doorgevoerd zonder direct resultaat, maar nu lijkt het toch door te werken in de markt.

Olie
De olieprijs veerde deze week op na het nieuws dat een aantal olieproducerende landen bereid is om samen met de OPEC het gesprek aan te gaan om de voorgenomen deal over een bevriezing van de olieproductie vlot te gaan trekken. Hiermee werd de dalende trend onderbroken. Onlangs viel de prijs van olie terug naar het laagste niveau sinds begin augustus door de toenemende twijfel over de slagingskansen van de OPEC-deal.

Inmiddels is de tijdelijke opleving ook weer een halt toegeroepen door de berichtgeving dat Iran en Irak absoluut niet mee willen werken aan een productiebevriezingsdeal, en ook bleek deze week dat de voorraden in de Verenigde Staten weer toegenomen zijn.

Naar de toekomst gekeken is het wellicht mogelijk dat de Amerikanen onder invloed van Donald Trump de productie gaan verhogen, hij heeft immers aangegeven de oliesector te steunen. Amerikaanse investeerders die boringen in de ijskast hadden gezet, zien een aantrekkelijkere startprijs omdat Trump de aloude sector in zijn glorie wil herstellen. Beginnend met eenvoudigere regelgeving en mogelijk belastingvoordelen.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies. Meer info vindt u op www.nife.nl.