Telers betalen mee aan vervolgonderzoek

Om vervolgonderzoek in hun gewas mogelijk te maken, betalen telers van amaryllis en chrysant een deel van de kosten. Verkend worden de mogelijkheden van recirculatie van drainwater in amaryllis en de waterteelt in chrysant.

De proeven bij amaryllis en chrysant zijn in 2013 opgestart. In beide gevallen gaat het om demonstratieproeven. De amaryllisproef vindt plaats in een afdeling bij het Improvement Centre in Bleiswijk. Voor de waterteelt van chrysant zijn de voorzieningen getroffen in een kap van 800 m2 bij teler Jan Kreling in Bruchem.
Voortgang van de proeven kwam in gevaar omdat bijdragen vanuit het ministerie van EL&I en het Productschap Tuinbouw krompen of geheel verdwenen. Nieuwe geldbronnen moesten door de betrokkenen worden aangeboord.
Telers bleken bereid om een deel van de kosten voor hun rekening te nemen. Amaryllistelers dragen vrijwillig vijf cent per m2 af en brengen waarschijnlijk € 30.000 bijeen. Chrysantentelers hebben al eerder afgesproken dat ze allemaal meebetalen aan onderzoek. Jaarlijks komt daardoor 1,4 ton beschikbaar. Ongeveer de helft daarvan is nu gereserveerd voor het onderzoek aan waterteelt.
Meer over het hergebruik van ontsmet drainwater bij amaryllis en de waterteelt van chrysant leest u in het Vakblad van vrijdag 14 maart.