Teleurstelling bij Trias Westland: geen rendabele aardwarmte op 4 km diepte

Teleurstelling bij het geothermieproject Trias Westland: uit de boorkern en de metingen die de afgelopen dagen zijn uitgevoerd, blijkt dat de Trias-zanden op 4 km diepte niet geschikt zijn voor rendabele warmtewinning. Het geothermieproject gaat nu warmte winnen uit de laag daarboven op 2,3 km diepte, het Delftzandsteen in de Onder Krijt-laag, de laag waarin tot nog toe ook de andere Westlandse geothermieprojecten actief zijn. Dat heeft de projectorganisatie vandaag bekend gemaakt.

Waarom er geen rendabele warmtewinning uit de aangeboorde Triaslaag mogelijk is, meldt de projectorganisatie niet. Op 20 februari zal er een persconferentie gehouden worden in Honselersdijk. Mogelijk wordt daar meer uitleg gegeven.

’Fall-back’-scenario
Met het risico dat er ook weleens géén water van 140ºC omhoog gehaald zou kunnen worden, is door de projectorganisatie vanaf het begin rekening gehouden. Om die reden was er altijd het zogeheten ’fall back’-scenario – dat nu dus aan de orde is – waarbij warmte uit het Onder Krijt zal worden gewonnen, een diepte (2,7 km) waarop de omstandigheden zelfs beter zijn dan oorspronkelijk werd gedacht, zo meldt de projectorganisatie.

Beperktere warmtelevering
Nu er geen kokendheet water omhoog zal komen, kan er ook niet langer aan alle 49 deelnemers warmte geleverd worden. Directeur Marco van Soerland van Trias Westland liet eerder al aan Bloemisterij weten dat de warmtelevering in het ’fall back’-scenario beperkt zal zijn tot 20 à 30 telers. „Wie buiten de boot valt, kan dan wellicht aansluiten bij andere nabijgelegen Onder Krijt-projecten, zoals Aardwarmte Vogelaer of Nature’s Heat. Dat zal dan in samenwerking met Energie Transitie Partners (ETP) bekeken worden.”

Warmtevoorziening Westland
Andere consequentie van de tegenvallende Triasboring is, volgens Van Soerland in een eerder interview met Bloemisterij, dat het Westland qua warmte dan niet zelfvoorzienend zal kunnen zijn. „Bij een optimale benutting van het Onder Krijt kunnen we de Westlandse warmtebehoefte dan voor 20 tot 40% invullen. Aanvullende warmte moet dan komen uit bijvoorbeeld biomassa, warmte-koudeopslag of andere initiatieven in de provincie Zuid-Holland. Hoe dat plaatje eruit zal gaan zien, is echter uiteraard aan de tuinders.”

De Triasboring naar 4 km diepte is desondanks niet voor niets geweest. De boorkern en de metingen die de afgelopen dagen zijn uitgevoerd, bieden volgens de projectorganisatie een schat aan informatie over de bodem in Westland. Met die data kunnen de plannen om de energievoorziening in de glastuinbouw te verduurzamen, verder geconcretiseerd worden. Aandeelhouders HVC, Capturam en Royal FloraHolland zijn positief over de mogelijkheden voor de verdere benutting van warmte uit de Onder Krijtlaag.

Volgende week productietests
De boring naar het Trias zal straks onderdeel uitmaken van het Onder Krijtsysteem. Eind volgende week gaat Trias Westland de productietest uitvoeren in het Onder Krijtreservoir. Dan wordt de precieze temperatuur in deze laag duidelijk en zal het projectteam een plan ontwikkelen om op basis van het Onder Krijtproject zoveel mogelijk deelnemende tuinbouwbedrijven op aardwarmte aan te sluiten.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties