Test met aanvoerders minimumprijs bij Veiling Rhein-Maas

In week 10 is de testfase voor de aanvoerder-minimumprijs bij Veiling Rhein-Maas gestart. Aanvoerders krijgen de mogelijkheid om zelf een minimumprijs voor hun product met de aanvoergegevens mee te geven.

Deelname voor de aanvoerders van Veiling Rhein-Maas is vrijwillig. De aanvoerder kan de aanvoerders-minimumprijs met zijn EAB-programma meesturen.

Indien geen aanvoerders-minimumprijs meegestuurd wordt, dan gelden de normale minimumprijzen van Veiling Rhein-Maas. Dit betekent ook, dat de aanvoerders-minimumprijs altijd hoger is dan de standaard minimumprijs van Veiling Rhein-Maas. Een aanvoerders-minimumprijs die onder de standaard minimumprijs van Veiling Rhein-Maas ligt, is niet mogelijk.

De aanvoerder bepaalt zelf de hoogte van de ingestelde minimumprijs. Dit is dan de individuele minimumprijs voor de betreffende partij. De aanvoerders-minimumprijs is per partij in te stellen. Indien bij de vastgestelde minimumprijs geen transactie plaatsvindt, dan wordt volgens het veilingreglement gehandeld.

De verantwoordelijkheid van het correct invullen van de aanvoerders-minimumprijs ligt volledig bij de aanvoerder.