Toelating voor nieuwe groeiregulator in tulp

Het Ctgb heeft op 16 december enkele nieuwe toelatingen verstrekt. Het gaat onder meer om twee groeiregulatoren van Floralife voor gebruik in de na-oogst van tulp. Daarnaast is de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel Quickdown uitgebreid naar onder meer bloemisterij- en sierteeltgewassen.

Floralife Bulb 100 (werkzame stof: 6- benzyladenine en gibberelline GA4/GA7) wordt toegelaten als groeiregulator (na-oogst) bij snijbloemen (tulpen). Het middel mag, conform het wettelijk gebruiksvoorschrift, alleen in combinatie met het middel Floralife Tulipa toegepast worden.

Floralife Tulipa (werkzame stof: ethefon) wordt toegelaten als groeiregulator (na-oogst) bij snijbloemen (tulpen) en mag alleen in combinatie met het middel Floralife Bulb 100 worden toegepast.

De uitbreiding van Quickdown (werkzame stof: pyraflufen-ethyl) betreft de toepassing als onkruidbestrijdingsmiddel in onder meer: bloemisterijgewassen; vaste plantenteelt; veredelingsteelt, kruiden en sierteeltgewassen. Dit besluit is tot stand gekomen via de verkorte procedure voor kleine toepassingen.

Bovengenoemde middelen mogen pas worden gebruikt nadat de Ctgb-besluiten bekend zijn gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. In de regel gebeurt dat één tot twee weken na de collegevergadering.