Toetsing loyaliteit rozentelers uitgesteld

Royal FloraHolland heeft samen met de FPC Roos en regieteam ’Kracht van de Klok‘ besloten om de pilot loyaliteit bij de productgroep Roos, die op 6 januari 2020 van start zou gaan, uit te stellen tot na Valentijn 2020. Voor de start van de Valentijnperiode wil men wel het excessenbeleid aanscherpen.

 

Vrijdag 20 december 2019 is het voorstel voor de pilot loyaliteit bij rozen gepresenteerd en besproken door afvaardigingen van de FPC Roos en het Regieteam ’Kracht van de klok’ en medewerkers van Royal FloraHolland. In een stevig, maar constructief overleg is geconcludeerd dat die pilot niet al op 6 januari 2020 kan beginnen. De voorbereiding vergt meer tijd, waarbij de gezamenlijke intentie helder is: de klok betrouwbaarder en sterker maken. Het Regieteam ‘Kracht van de klok’ zal de pilot de komende tijd verder uitwerken, FPC Roos schuift hierbij aan.

Als definitie voor loyaliteit houden men nu aan: ‘regelmatige aanvoer op de klok als primair instrument of incidentele klokaanvoer op basis van opgegeven prognoses voor kwekers die direct aanvoeren met volledige afrekening via Royal FloraHolland’.

Aanscherping excessenbeleid

De eerst versie van de pilot ’loyaliteit roos’ zou begin december 2019 van start gaan. Het MT van Royal FloraHolland hield die uiteindelijk tegen en verzocht een aangepaste pilot. Het streven was om die pilot maandag 6 januari 2020 te laten starten, ruim vóór de Valentijnspiek. Die planning gaat niet gehaald worden, was de conclusie tijdens het overleg afgelopen vrijdag. Daarom wordt op korte termijn binnen de FPC Roos een aanscherping van het excessenbeleid besproken. De doelstelling is om aanstaande 15 januari 2020 in de FPC Roos met betrokken medewerkers van Royal FloraHolland te komen tot aanpassing van het excessenbeleid voor de start van de Valentijnperiode.

De discussie omtrent aanvoerexcessen bij de productgroep roos binnen Royal FloraHolland duurt al zo’n 2 jaar. In volume betreft het vooral importrozen, maar er is ook Nederlandse aanvoer dat op bepaalde momenten valt onder het huidige excessenbeleid van Royal FloraHolland.  Meer info over dat excessenbeleid via deze link

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties