Toolbox voor optimale productkwaliteit in de keten

Wageningen UR ontwikkelt een toolbox waarmee bedrijven in de versketen de beginkwaliteit van groente, fruit en bloemen kunnen bepalen. Op grond daarvan kunnen ze dan het kwaliteitsverloop in de keten voorspellen. De toolbox moet het in de toekomst makkelijker maken om ’van kas tot keuken’ de juiste logistieke beslissingen te nemen.

In de verssector wordt al gewerkt met monitoring van de ketencondities en kwaliteitsverliesmodellen. Het is echter nog niet goed mogelijk om de beginkwaliteit te meten en het verloop daarvan in de keten te voorspellen. Deze is bepalend voor een groot deel de uiteindelijke kwaliteit in de winkel. De beginkwaliteit hangt af van de raskeuze, maar ook van de teeltcondities en gewasmanagement, naoogstbehandelingen en bewaargeschiedenis van het product.

In het onderzoeksprogramma Quality Phenomics worden methoden ontwikkeld voor verbetering van de kwaliteit van verse producten, vermindering van uitval en ontwikkeling van rassen die beter bestand zijn tegen de condities in de keten. De kennis en methoden die worden ingezet zijn onder andere robotica, inwendige structuuranalyses, spectroscopie, metabolomics en modellering.