Topvrouw Shell verwacht aanhoudende druk op gasprijs

De wereldwijde gasprijzen blijven in de nabije toekomst onder druk staan. Die verwachting sprak president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland uit op 15 november tijdens een Europese gasconferentie in Den Haag, zo meldt NU.nl

Enerzijds groeit volgens haar het aanbod van gas, maar anderzijds blijft de vraag achter. Volgens Van Loon zal de concurrentie op de gasmarkt toenemen, vooral onder invloed van ontwikkelingen in Azië.

In Europa kampen fossiele brandstoffen met een imagoprobleem. Daardoor is er ook weinig vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas (LNG). Het is volgens de Shell-topvrouw zelfs zo dat Nederlanders van hun gasaansluiting af willen, ten gunste van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast bemoeilijken de aardbevingen in Groningen de winning van aardgas.