Trias Westland Europees aanbesteed

Het aardwarmteproject Trias Westland is Europees aanbesteed. De aanbesteding is op 18 januari officieel gepubliceerd op Tenderned, het online marktplein voor aanbestedingen van het Rijk. De aanbesteding omvat de activiteiten die nodig zijn voor de realisatie van het geothermisch doublet.

Twee van de drie initiatiefnemers achter Trias Westland – FloraHolland, HVC en Westland Infra – zijn bedrijven met publieke aandeelhouders die gebonden zijn aan de Aanbestedingswet. Daardoor moeten grote opdrachten Europees aanbesteed worden. Zo krijgen Europese marktpartijen gelijke kansen om het project gegund te krijgen.

De aanbestedingsprocedure bestaat uit een selectie- en inschrijffase. In de selectiefase kunnen geïnteresseerde partijen zich aanmelden. Uit die partijen wordt een selectie gemaakt op basis van vooraf vastgelegde criteria. De beste partijen gaan vervolgens door naar de inschrijffase, waarin ze alle documentatie krijgen om een aanbieding te kunnen doen.

De aanbestedingsprocedure duurt tot de zomer. Dit betekent dat er in de zomer een ’financial close’ kan worden bereikt. Snel daarna kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor de aardwarmteboring starten.