Trias Westland heeft genoeg warmte voor 32 glastuinders

Geothermieproject Trias Westland kan genoeg aardwarmte naar boven halen om maximaal 32 glastuinbouwbedrijven mee te verwarmen. Op 31 mei bleek uit de productietest van de tweede put dat er een uitstekend reservoir is aangeboord, zo meldt het projectteam. Op basis daarvan kan er een warmtenet worden aangelegd met een capaciteit van 17 tot 21 MWth, waarop minimaal 26 en maximaal 32 bedrijven kunnen worden aangesloten.

Op termijn kunnen er zelfs meer bedrijven op dat net worden aangesloten, want Trias Westland heeft deze maand een positieve beschikking gekregen op de SDE-subsidieaanvraag voor een tweede doublet. „Om daarvan gebruik te kunnen maken, moeten we binnen een jaar opdracht geven aan een boorder. Het kan dus snel gaan”, aldus directeur Marco van Soerland van Trias Westland.

Het huidige doublet levert warmte met een temperatuur van 87ºC en kent een uitstekende doorstroming. De eerstgeboorde put bleek eerder al gunstig voor injectie van het afgekoelde water.

Aardgas, WKK en elektriciteit
Bij de productietest eind mei kwam opnieuw met het warme water ook aardgas naar boven. In eerste instantie zal een ketel dat gas omzetten in extra warmte, maar het is de bedoeling om in een latere fase het gas in een WKK om te zetten in elektriciteit en extra warmte. Een deel van de elektriciteit zal gebruikt worden om het hete water op te pompen.

Alle warmte zal zijn weg vinden naar de bedrijven in de vorm van gecontracteerd vermogen en eventueel via een handelsplatform. „Hoeveel bedrijven precies op deze bron aangesloten worden, hangt onder andere samen met nieuwe geothermiedoubletten in de omgeving”, aldus directeur Marco van Soerland van Trias Westland. „We onderzoeken de technische en economische mogelijkheden om zoveel mogelijk bedrijven aan te sluiten op deze én nieuwe bronnen. Het warmtenet dat we nu aanleggen, is in elk geval berekend op uitbreiding in de toekomst.”

Onder de deelnemende glastuinbouwbedrijven en aandeelhouders van Trias Westland heerst tevredenheid over het verloop van het project. Mathieu van Holstein (Holstein Flowers, bestuurslid Trias Westland): „Met 49 bedrijven zijn we in dit project gestapt, in de hoop dat we allemaal op het Trias-reservoir aangesloten konden worden. We wisten van tevoren dat er mogelijk geen warmte te winnen was op 4 kilometer diepte. Natuurlijk is het jammer dat we hier geen Trias-project kunnen realiseren. Maar we ontwikkelen wél een zeer succesvol aardwarmteproject met het grootste warmtevermogen in Nederland.”

Voorbeeld
De teler zegt trots te op de hoge standaard die is neergezet op het gebied van materiaalkeuze en veiligheid. „Onze organisatiestructuur – met externe financiering en een kostprijsmodel voor de glastuinbouwbedrijven – kan een voorbeeld zijn voor nieuwe initiatieven. Bovendien komt een tweede Trias Westland doublet dichtbij.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties