Trias Westland symbolisch in gebruik genomen

  Woensdag, 13 oktober, is de aardwarmtebron van Trias Westland officieel geopend. Met twee geothermiebronnen op 2,3 km diepte en een 4 km onderzoeksboring is het Trias Westland volgens de betrokken partijen de springplank naar Warmtesysteem Westland.

  Een groot deel van dit warmtenet fungeert als hoofdleiding binnen Warmtesysteem Westland (WSW), het regionale warmtenet van dit tuinbouwgebied. De officiële opening van Trias Westland gebeurde onder toeziend oog van de betrokken telers, Jan-Kees Goet, secretaris-generaal LNV en Sandor Gaastra, directeur-generaal EZK.

  Trias Westland is met zijn eerste doublet als sinds juli 2019 actief. Daarna volgde uitbreiding. Sinds enkele weken ligt alles stil, na een leidingbreuk en brand in september. Directeur Jeroen Soerland van Trias Westland verwacht dat één doublet binnen twee weken weer draait. Kort daarna moet de complete productie weer op gang zijn.

  Een gezamenlijke druk op de knop was de symbolische ingebruikname van Trias Westland. Dat gebeurde door (vlnr) teler Erik Persoon, Jan-Kees Goet (secretaris ministerie van LNV), Marco van Soerland (directeur Trias Westland) en Sandor Gaastra (directeur-generaal ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

  Tijdens de feestelijk bijeenkomst in Naaldwijk stonden de initiatiefnemers, financiers, partners en 54 Westlandse glastuinbouwbedrijven stil bij hun samenwerking. Met een productiecapaciteit van meer dan 40 MWth is Trias Westland volgens hen het bewijs van een succesvol model waarbij de deelnemende glastuinbouwondernemers via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar én met grote regionale partijen. De aangesloten glastuinbouwondernemers van Trias Westland kunnen bovendien onderling warmte verhandelen. Door warmte uit te wisselen op het handelsplatform benutten ze optimaal de beschikbare warmte.

  Inspiratie voor anderen

  Sandor Gaastra, directeur-generaal ministerie van Economische Zaken en Klimaat, typeerde het Westland als ‘van oudsher innovatief, ondernemend en kenmerkt zich door samenwerken’. Dit maakt Trias Westland volgens hem een grote inspiratie voor de warmtesector. „Door innovatief te zijn en ondernemerschap te tonen, laat het Westland ons zien dat je samen de warmtetransitie kan vormgeven. Maar we zijn er nog niet. Het is belangrijk om nu door te pakken. Zoals met de uitrol van Warmtesysteem Westland en het uitbouwen naar woonwijken en de koppelingen met Warmtelinq. Ik heb het volle vertrouwen in het succes en de impact van Trias Westland. Een inspiratie voor de rest van Nederland.”

  Reservering miljoenennota

  De opwaardering van de hoofdleiding van het warmtenet van Trias Westland is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de recent uitgebrachte miljoenennota is vanaf 2022 een nieuwe reservering voor Warmtesysteem Westland opgenomen. Daarnaast is ook een koppeling met havenwarmte naar Leiden (Warmtelinq) voorzien. Jan-Kees Goet, secretaris -van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “Het regionale warmtenetwerk en daarmee het koppelen van de lokale warmteprojecten maakt een robuuste en toekomstbestendige warmtevoorziening in het Westland mogelijk. Juist in deze tijd met alle ontwikkelingen op de energiemarkt is dit een mooi voorbeeld van vooruitstrevend klimaatbeleid waarin verschillende partijen en sectoren, zoals de glastuinbouw, initiatief nemen, elkaar vinden, versterken en samenwerken. Met toekenning van de subsidie hebben wij daaraan bijgedragen.”

  Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam, Royal FloraHolland en een grote groep glastuinbouwondernemers. In onderstaande video meer info over dit project

  ·     

   Trias Westland: druk op de knop en symbolische ingebruikname Trias Westland door Erik Persoon, Jan-Kees Goet, Marco van Soerland en Sandor Gaastra.

  ·     

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties