Tripsbestrijding chrysant blijft puzzelen

Met de zogenoemde TripsSweeper van Horticoop hebben chrysantentelers een extra ‘gereedschap’ tegen trips. Dat is welkom, want de oplossing is er nog niet.

In week 42 kregen telers allerlei informatie over het gedrag en de bestrijding van trips in chrysant. Bij Arcadia Chrysanten in Kwintheul kon men de TripsSweeper van Horticoop in actie zien. Het apparaat hangt onder een spuitboom en bevat vangplaten en kunststof slangetjes. Als de spuitboom over het gewas rijdt, dan tikken de slangetjes licht door het gewas. De trips moet dan opschrikken en op de vangplaten belanden. Minimaal driemaal heen en weer bewegen door een kap is gewenst, zo was de uitleg. In tien minuten zijn zodoende bij Arcadia 0,5 tot 1 tripsen per m2 weggevangen. De waarde van dat getal is nog onduidelijk. Binnenkort start een test waarbij men door spoelingen de populatie trips in de kap bepaald voor en na een behandeling met de TripsSweeper.

Kenniscafé
DLV’er Paul de Veld vertelde in Bleiswijk tijdens een bijeenkomst, officieel het eerste kenniscafé Chrysant, dat er iets meer bekend is over het gedrag van trips. Zo zijn vooral op vangplaten onder het gaas veel tripsen gevangen in kappen die net geoogst zijn. Kort na de oogst stomen, frezen of behandelen met aaltjes, gewasbeschermingsmiddelen of de nieuwe TripsSweeper lijkt het beste, als men een behoorlijke reductie van het insect wil realiseren. Vangplaten aan het pad geven onvoldoende inzicht over de aanwezigheid van trips; ze zitten juist verder in de kap. Grondig scouten en documenteren is het advies. De trips zit volgens onderzoeker Gerben Messelink vooral in de knop van de chrysant. Alleen rond de knopfase van de teelt, dus voor de bloeifase, kruipt trips meer over de bladeren.