Tuinbouw is gids voor Nederland

„De tuinbouw is de gids voor Nederland. De sector is niet alleen innovatief, maar kan ook grote slagen maken, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie, duurzaamheid, digitalisering en goederenvervoer. Daarmee is het de motor voor thema’s die in heel Nederland spelen.” Dit zei Anita Bijvoet, ambtenaar van het ministerie van I&M en projectleider Greenports 3.0, na de ondertekening van de Impulsagenda. Met de ondertekening, dinsdagavond in Boskoop, verklaren 24 partijen dat zij zich actief willen inzetten om de internationale toppositie van de tuinbouw te behouden en te versterken (zie foto).

De groep ondertekenaars, het zogenoemde ’Beraad van Boskoop’, is een samenwerkingsverband tussen de zes greenports, drie provincies (Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg), de ministeries EZ en I&M, en diverse andere partijen zoals het Havenbedrijf Rotterdam en Wageningen UR. Het idee is om een aantal doorbraken te forceren voor de tuinbouw:

  1. Slim organiseren van het goederenvervoer, met behulp van digitalisering en data-uitwisseling, waarbij het versnetwerk over rails en water optimaal wordt benut;
  2. Klimaatneutrale tuinbouw, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van een duurzame warmte- en CO2 voorziening en het benutten van geothermie;
  3. Modernisering van het teeltareaal, om binnen de greenports een internationaal concurrerend vestigingsklimaat voor topspelers te blijven bieden;
  4. Sluiten van een innovatiepact, gericht op het vergroten van de samenhang tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennisontwikkeling. Speerpunten zijn biobased economy en circulaire economie, biodiversiteit, veredeling sierteelt, SMART-ketens en Growing as a Service;
  5. Internationaal positioneren van topkwaliteit producten, duurzame marktconcepten en toeristisch aantrekkelijk aanbod, door overheden en bedrijfsleven samen.
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties