Tuinbouw reageert volgende week op kabinetsplan keuringsdiensten

De brancheorganisaties in de tuinbouw komen volgende week met een gezamenlijke reactie op het kabinetsplan om keuringsdiensten als Naktuinbouw en de Bloembollenkeuringsdienst te laten opgaan in één zogeheten ZBO Plant. Dat laat Naktuinbouw desgevraagd weten.

De reactie van de in Naktuinbouw vertegenwoordigde brancheorganisaties – waaronder: LTO Nederland, Plantum, Anthos en de VBN – zal zijn gestoeld op een rapport van hoogleraar Sandra van Thiel, als bestuurskundige verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. „Zij is door de organisaties gevraagd het kabinetsplan tegen het licht te houden, te onderzoeken of een bundeling van keuringsdiensten in één nieuwe ZBO de beste organisatievorm is en indien dat niet zo mocht zijn, wat dan een goed alternatief is”, aldus secretaris Remy Broenink van Naktuinbouw.

Inmiddels ligt het rapport-Van Thiel bij de brancheorganisaties. Over de inhoud daarvan wil geen van hen zich uitlaten.

Regeerakkoord
Vorige week liet minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst de Tweede en Eerste Kamer weten dat het kabinet de keuringsdiensten in de land- en tuinbouw wil bundelen in twee nieuwe publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s): een ZBO Plant en een ZBO Dier. Dit was in 2012 al aangekondigd in het regeerakkoord. Sindsdien vreest de tuinbouw haar invloed op de keuringsinstanties te zullen verliezen als het kabinet vasthoudt aan zijn plan. Nu hebben sectoren nog invloed op bijvoorbeeld de keuringstarieven en de kwaliteit van keuren.