Tuinders Alton gaan door met tweede fase energieonderzoek

Dertien tuinders in glastuinbouwgebied Alton bij Heerhugowaard starten binnenkort, onder begeleiding van LEI Wageningen UR, de tweede fase van een energieonderzoek. Daarbij worden de praktische mogelijkheden onderzocht voor het verduurzamen van de energievoorziening in het gebied.

Dat meldt Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De eerste fase van het onderzoek werd onlangs afgerond en betrof een inventarisatie van de energiebehoefte, energieproductiecapaciteit en de totale energieproductie bij de betrokken bedrijven.

Aardwarmte
Het Altongebied blijkt volgens de eerste fase van het onderzoek voldoende schaalgrootte te hebben voor een verduurzaming van de energievoorziening. Verder is de CO2-vraag beperkt, wat kansen biedt voor aardwarmte. De huidige installaties zijn over vijf jaar afgeschreven, waardoor er voorbereidingstijd is om in 2020 tot een duurzame(re) energie-infrastructuur te komen. Daarbij is wellicht energie-uitwisseling mogelijk met de bedrijventerreinen Zandhorst en Beveland.

In de derde fase van het onderzoek zal een selectie van een of meerdere praktische mogelijkheden worden gemaakt, waarna die getoetst worden op haalbaarheid. De vierde en laatste onderzoeksfase bestaat uit het opstellen van een realisatieplan.