Tuinders Alton onderzoeken energiebesparing en -uitwisseling

Elf tuinders in glastuinbouwgebied Alton bij Heerhugowaard zijn, onder begeleiding van LEI Wageningen UR, gezamenlijk een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om energie te besparen en onderling energie uit te wisselen. Dat meldt het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Eerst worden de energievraag en de al aanwezige energievoorzieningen in kaart gebracht. Als tuinder A bijvoorbeeld elektriciteit over heeft, terwijl tuinder B het juist nodig heeft voor bijvoorbeeld belichting, kan het economisch voordelig zijn een kabel te trekken tussen de twee bedrijven. De energie kan zo worden uitgewisseld zonder tussenkomst van de netbeheerder, die er met een flinke marge tussen zit. Tuinder A krijgt daardoor een hogere prijs voor zijn elektriciteit, terwijl tuinder B goedkoper kan inkopen dan via het reguliere net. Een win-winsituatie voor de tuinders dus.

Bedrijventerrein
Het onderzoek beperkt zich overigens niet tot Alton. Er wordt ook gekeken naar mogelijke energie-uitwisseling met het nabij gelegen bedrijventerrein Zandhorst. Eind september worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Het onderzoek is een initiatief van gebiedsorganisatie Alton, een samenwerking van (nu nog) zes tuinders in het Altongebied, die tot doel heeft het glastuinbouwgebied toekomstbestendig te maken. De organisatie wordt ondersteund door de Altonstichting, Stivas Noord-Holland en vertrouwenspersoon Co Snoek.