Tuinders Alton verenigen zich

Tuinders in glastuinbouwgebied Alton bij Heerhugowaard gaan een eigen ondernemersvereniging oprichten. Bedoeling is dat die tot een gebiedsakkoord komt met de provincie Noord-Holland, de gemeente Heerhugowaard, het waterschap, Greenport Noord-Holland Noord en banken over verduurzaming en herstructurering van het gebied, zo meldt Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN).

In de afgelopen maanden hebben de telers een toekomstvisie voor het gebied laten opstellen. Daarin staat onder meer de ambitie dat zij in 2030 voor de teelt van gewassen geen fossiele brandstoffen meer willen gebruiken. In dat kader wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het plan om een 7 km lange aftak te maken van het Alkmaarse HVC-warmtenet naar Alton.

Begin 2016 moet er een businesscase op tafel liggen. Inmiddels hebben dertien ondernemers uit Alton aangegeven een intentieovereenkomst met HVC te willen sluiten. Ook heeft de gemeente Heerhugowaard het voor telers ’bestemmingsplantechnisch’ mogelijk gemaakt verticale silo’s op het bedrijf te plaatsen voor de opslag van vloeibare CO2. Bedrijven die in de toekomst op het warmtenet worden aangesloten, zijn daardoor niet langer afhankelijk van WKK voor hun CO2-bemesting.

Trage internetverbindingen
Voor het probleem van de trage internetverbindingen in Alton is volgens NHN nog geen oplossing gevonden. De telers zien het liefst dat er een open glasvezelnetwerk komt, maar de aanleg daarvan lijkt vooralsnog alleen betaalbaar als de weg of berm al open ligt voor graafwerkzaamheden ten behoeve van het warmtenet.