’Tuinders teleurgesteld in Ocap na wekenlange vertraging onderhoud’

Veel glastuinders die klant zijn van Ocap zijn teleurgesteld in de leverancier omdat zij sinds begin maart geen CO2 meer aangeleverd hebben gekregen, zo meldt LTO Glaskracht Nederland. Oorzaak van de leveringsproblemen bij Ocap zijn onderhoudswerkzaamheden bij zowel Shell als Abengoa, de twee CO2-bronnen voor Ocap.

Sinds 4 maart hebben veel OCAP-afnemers geen CO2 meer ter beschikking. Het geplande onderhoud bij Shell en Abengoa zou oorspronkelijk op 22 maart worden afgerond, maar door problemen bij Abengoa is de onderhoudsstop met ruim drieënhalve week vertraagd. Op 16 april was weer beperkt CO2 beschikbaar doordat de invoer vanuit Shell sneller op gang kwam dan verwacht.

Bij LTO Glaskracht Nederland regende het de afgelopen weken klachten van telers. Normaliter hebben LTO Glaskracht en telers geen direct contact met CO2-producenten. De recente gebeurtenissen zijn voor de brancheorganisatie echter aanleiding, samen met de Ondernemersgroep Ocap, in gesprek te gaan met Abengoa.

Schade
Veel kwekerijen hebben intussen flinke schade opgelopen als gevolg van de problemen rond de onderhoudsstop, ook bedrijven die een back-up levering hadden afgesloten. Volgens LTO Glaskracht maken de problemen duidelijk hoe groot het belang is van meer CO2-bronnen voor de glastuinbouw.

Ocap laat weten dat ze de irritatie van de tuinders deelt. Het bedrijf wil dan ook met LTO Glaskracht en met de aangesloten ondernemers in gesprek gaan om de klachten over te brengen aan Abengoa. Ook wil Ocap samen met LTO en telers zoeken naar structurele oplossingen.