Tweede stemronde voor productpromotie seizoensbloemen

Donderdag 7 november 2019 gaan telers van seizoensbloemen voor de tweede keer stemmen over voorgang van de promotiecampagne ‘365 dagen bloemen’. In mei werd de benodigde meerderheid niet behaald. Met formele aanpassing rond inning van gelden wordt het plan opnieuw in stemming gebracht.

Begin juni 2019 hadden de FPC’s Seizoensbloemen en Bolbloemenassortiment al unaniem besloten om het promotieplan ’365 dagen bloemen’ opnieuw, en in aangepaste vorm, in stemming te brengen. Het aanpassen betreft vooral de inning want de huidige wijze volgens de FPC-formule, een vast percentage afdragen over je volledige omzet, konden met name enkele grote telers niet waarderen. Zij zagen voor het bedrag dat zij betaalden aan promotie onvoldoende terug. Een staffelformule, zoals bij het betalen van veilingprovisie, werd geopperd als oplossing. Met die boodschap zijn de FPC’s aan de slag gegaan. Om het reglement omtrent inning formeel te kunnen aanpassen is goedkeuring nodig van het bestuur en de RVC van Royal FloraHolland. Die goedkeuring kwam deze week.

Stemmen voorafgaand aan Trade Fair Aalsmeer

De tweede stemronde is donderdag 7 november 2019, om 7:00 uur, voorafgaand aan de Trade Fair bij Royal FloraHolland in Aalsmeer. Details over de wijze van inning en de bijbehorende percentages willen de FPC’s Seizoensbloemen en Bolbloemenassortiment nog niet naar buiten brengen. Komende tijd gaan ze met telers in gesprek om daar uitleg over te geven. Tevens zullen ze dan toetsen hoe de achterplan denkt over die inning en het bijbehorende promotieplan ‘365 dagen bloemen’. Dat plan geldt voor de driejarige periode die medio 2020 ingaat.

Verrassend néé bij eerste stemming in mei 

De eerste stemming voor het promotieplan ‘365 dagen bloemen’ voor de periode 2020-2022 was 15 mei tijdens een productavond op Keukenhof. Tot verrassing van velen was toen 57% van de stemwaarde vóór de nieuwe promotieplannen en dat is te weinig. Om de promotie doorgang te kunnen laten vinden, is minimaal een tweederde meerderheid nodig (naar rato van omzet).

Huidige campagne loopt door

De huidige campagne ’365 dagen bloemen’ loopt nog tot zomer 2020. Alle lopende en en geplande activiteiten, gericht op het inspireren en informeren van de internationale bloemist, vinden dus doorgang tot die tijd. De afdracht voor genoemde campagne bedraagt 0,06% over de veilingomzet voor alle telers van ‘overige’ bolbloemen, zomerbloemen en snij-, bes- en trekheesters. Hun campagne ’365 dagen bloemen’ is in samenwerking met Royal FloraHolland. Deze productgroepen zijn samen goed voor 455 miljoen euro omzet , 10% van de totale veilingomzet.

Initiatief van 2.200 telers

De promotiecampagne ‘365 dagen bloemen’ is het initiatief van 2.200 seizoensbloemenkwekers van ‘overige’ bolbloemen, zomerbloemen en snij-, bes- en trekheesters in samenwerking met Royal FloraHolland. De productgroep zomerbloemen begon in 2010 met gezamenlijke promotie. In 2013 haakten de gewasgroepen snij-,bes- en trekheester en ‘overige’ bolbloemen (ofwel exclusief amaryllis en tulp) aan.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties