Uithoorn krijgt lening voor herstructurering glas

De gemeente Uithoorn heeft een renteloze lening van € 940.000 van de provincie Noord-Holland gekregen om het slopen van kleinschalige kascomplexen langs de Amstel mogelijk te maken via een ruimte-voor-ruimteproject.

De Noord-Hollandse gedeputeerde Tjeerd Talsma en wethouder Jeroen Verheijen van Uithoorn ondertekenden daarvoor onlangs een overeenkomst. De ondertekening vond plaats bij de familie Vink, een van de locaties waar een te slopen kassencomplex staat.

Talsma heeft hoge verwachtingen van het project. „We hebben besloten tot het verstrekken van een lening omdat het project van grote betekenis is. Het draagt onder andere bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied en de aansluiting op het Nationaal Landschap het Groene Hart, aan versterking van de betekenis als weidevogelleefgebied en aan het versterken van Greenport Aalsmeer.”

Verplaatsen
Nog levensvatbare bedrijven in het gebied worden volgens wethouder Verheijen gestimuleerd om te verplaatsen naar een kernglastuinbouwgebied. „Deelnemende tuinders, worden financieel gecompenseerd door opbrengsten uit woningbouw. Uithoorn heeft haar aanpak op basis van de provinciale regeling verder uitgewerkt en de eerste overeenkomsten met tuinders die in aanmerking komen voor sanering zijn gesloten. Ook worden de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht.”