Uitspraken domineren de energiemarkt

Nadat de dreigende staking in Noorwegen in de olie- en gasindustrie geen doorgang heeft gehad, hebben we een paar dagen een daling van de prijzen gezien.

Deze week heeft Essent aangekondigd haar gasgestookte elektriciteitscentrales te sluiten omdat ze te duur zouden zijn. Er zijn ook berichten verschenen dat de ware reden hiervoor een andere is. Want in de kolengestookte Amercentrale in Geertruidenberg en in de kolencentrale aan de Eemshaven, heeft RWE een aanvullende subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Als deze wordt toegekend, dan kan RWE vanaf 2020 tot 80% van de kolen vervangen door houtpellets om energie op te wekken, dit is dan een biomassacentrale.

Een bedreiging voor de gasprijs kan in de toekomst komen uit China, als China haar schaliegasreserves weet aan te boren. China heeft de grootste schaliegasreserves ter wereld en zou zichzelf hiermee, in theorie, de komende 240 jaar van gas kunnen voorzien.

Elektriciteit
De korte termijncontracten zijn deze week flink gestegen als reactie op de productiebeperking in Frankrijk en België. De lange termijn prijzen hebben deze week een correctie laten zien, in navolging van de brandstoffen, de prijs van kolen was stabiel.

Momenteel zijn 21 van de 58 kerncentrales buiten gebruik en daarmee draait Frankrijk op slechts 60% van de beschikbare capaciteit. Door de geconstateerde problemen rond de veiligheid van een aantal kerncentrales zullen de testen bij 12 centrales mogelijk tot wel drie maanden langer gaan duren dan gepland.

Tegenwoordig is er veel te doen omtrent zonnepanelen en alles wat duurzaam is. Het lijkt er soms op dat iedereen bezig is met het plaatsen van zonnepanelen, maar tot nu toe is pas 5% van de opgewekte energie in Nederland duurzaam. De Rijksoverheid heeft echter als doelstelling dit percentage in 2020 te verhogen tot 14 procent. In 2023 zou dit wederom 3 procent hoger moeten zijn. Aangezien zonnepanelen hier een grote rol in spelen, zal de groei zich dus nog flink moeten doorzetten om deze doelstelling te halen.

Olie
Ook deze week hebben de berichten over olieproductiebeperking het beeld bepaald. Vanaf het moment dat de prijzen voor olie dit voorjaar tot een dieptepunt zijn gekomen heeft de OPEC samen met Rusland de prijs van een vat ruwe olie(159 liter) omhoog weten te praten tot het huidige niveau. Hier tegenover hebben ze tot op heden nog geen enkele daadkracht getoond.
Het blijft verbazen dat de olie producerende landen dergelijke kartels mogen vormen ten faveure van financieel gewin. In Nederland zou de AFM (autoriteit financiële markten) dit niet toestaan, in Nederland worden zelfs samenwerkende producenten van paprika’s en zilveruitjes, welke hun hoofd bovenwater proberen te houden op de vingers getikt.

Het Iraakse ministerie van Olie maakte afgelopen weekend bekend dat ze de productie van olie en gas volgend jaar wil verhogen, hier heeft de OPEC dus nog een noot te kraken. Dit is onder andere ook voor analisten de aanleiding om een afwachtende houding aan te nemen over het bereikte akkoord van de olieproducerende landen.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies. Meer info vindt u op www.nife.nl.