Uitstel aflossing voor gedupeerden hagelschade juni 2016 niet langer nodig

Honderdveertig bedrijven in Zuidoost-Nederland die in juni vorig jaar waren getroffen door water- en hagelschade, deden aanvankelijk een beroep op uitstel van aflossing. „Momenteel zijn er geen bedrijven die hier nog gebruik van maken”, schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij reageert daarmee op een motie van SP en ChristenUnie. Zij vroegen de regering erop in te zetten dat gezonde bedrijven door deze natuurramp niet failliet zouden gaan. Volgens Van Dam zijn er ook geen aanvragen op grond van het Besluit bijstandsvoorziening voor zelfstandigen gedaan. De staatssecretaris beschouwt de motie daarmee als uitgevoerd.

Gezamenlijk onderzoek
Volgens het Verbond van Verzekeraars waren de weersextremen verzekerbaar. Toch was slechts een zeer beperkt aantal gedupeerden verzekerd. Het Verbond van Verzekeraars gaat, samen met LTO Nederland, onderzoeken waarom ondernemers zich niet verzekeren. Daarin wordt ook gekeken naar de noodzaak van het al dan niet verzekeren als onderdeel van het risicomanagement van het bedrijf.

Het gezamenlijke onderzoek zal zich ook richten op de (actuele) effecten en risico’s van klimaatverandering voor agrarische ondernemers en hoe zij zich daartegen kunnen wapenen. Daarbij zal tevens worden gekeken in hoeverre ondernemers risico’s zelf kunnen opvangen of zich daar beter tegen kunnen verzekeren.

Brede weersverzekering
Van Dam meldt verder dat de afgelopen jaren steeds meer telers met open teelten gebruik maken van de brede weersverzekering. Vorig jaar ging het om 1.435 deelnemers in vijf open-teeltensectoren. De bewindsman is voornemens om jaarlijks €30 miljoen extra beschikbaar te stellen uit het zogeheten GLB-budget voor de premiesubsidie voor de brede weersverzekering. Daardoor zouden er volgens Van Dam 1.000 tot 1.200 meer bedrijven kunnen deelnemen (bijna een verdubbeling van het huidige aantal).

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties