Unie van Waterschappen houdt vast aan waterzuivering op bedrijf

De Unie van Waterschappen onderschrijft het plan van de rijksoverheid om glastuinders per 2016 te verplichten hun drain(age)water op het bedrijf zelf te zuiveren alvorens het te lozen. Dat blijkt uit een advies van de Unie aan de aangesloten waterschappen.

De waterschapskoepel laat wel ruimte voor afspraken op lokaal niveau tussen de tuinbouw en individuele waterschappen. Een voorbeeld daarvan is Waterschap Rivierenland dat meewerkt aan een plan om telers aan te sluiten op een nieuw rioolstelsel met centrale zuiveringsinstallatie.

De Unie van Waterschappen beschouwt maatregelen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties als dure ’end-of-pipe’-oplossingen. Ze wijst erop dat de overheid daarmee de burger laat opdraaien voor een probleem van de glastuinbouw. Ook zouden telers er niet door worden geprikkeld om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verkleinen.

VVD-motie
Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer een VVD-motie aan waarin de verantwoordelijk staatssecretarissen Wilma Mansveld (I&M) en Sharon Dijksma (EZ) wordt gevraagd af te zien van de verplichte invoering van waterzuivering op het bedrijf voor glastuinders die niet zijn aangesloten op de riolering in 2016. Beide bewindslieden is verzocht de Kamer hierover uiterlijk 1 juni te informeren, maar dat is nog niet gebeurd.

Op 11 juni gaat de Vaste Kamercommissie I&M in debat met Mansveld over waterkwaliteit. Naar verwachting zal dan ook waterzuivering in de glastuinbouw aan de orde komen.