VEMW: ’Bedrijfsleven roept om schaliegas’

Nederland moet serieus nadenken over de winning van schaliegas omdat het Groningenveld vanaf 2025 te weinig meer produceert om aan de binnenlandse vraag te voldoen. Dat stelt VEMW, de brancheorganisatie van zakelijke energie- en watergebruikers op basis van een onlangs verschenen TNO-rapport.

Uit het jaarverslag ’Delfstoffen en aardwarmte in Nederland 2013’, dat door TNO is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, blijkt dat er in Nederland zo’n 200 tot 500 miljard m3 schaliegas valt te winnen. Dat is volgens TNO genoeg voor vijf tot tien jaar extra productie uit binnenlandse reserves, uitgaande van een gelijkblijvend binnenlands gasverbruik.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: „Het rapport van TNO laat zien dat de productie van conventioneel aardgas snel terug gaat lopen over elf jaar. De winbare voorraden zijn fors teruggelopen. Wij denken dat schaliegaswinning in Nederland een bijdrage kan leveren aan de betrouwbaarheid van onze gasvoorziening doordat we langer minder aardgas hoeven te importeren.”

Proefboringen
Voordeel van schaliegas is volgens Grünfeld ook dat er langer gebruikgemaakt kan worden van het bestaande gasleidingennet. Bovendien levert het de Staat geld op. VEMW pleit daarom voor twee tot vier proefboringen naar schaliegas.