Kort & Bondig Evenementen Topklas on tour, het China Tradeproject

Topklas on tour, het China Tradeproject

0

Studenten aan de richting Topklas Ondernemen van HAS Den Bosch gaan dit jaar eind februari 10 tot 12 dagen op handelsmissie naar China. Aldaar gaan ze zich focussen op internationale handel en nationale ontwikkelingen in de agro-food sector.

Voor de realisatie van onze handelsmissie naar China wordt samenwerking gezocht met het bedrijfsleven in Nederland. Opdrachten zijn aan de studenten mee te geven. De opdrachtvergoeding is in de vorm van sponsoring aan stichting ‘Topklas on tour’ betalen.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich wenden tot: Stichting Topklas on tour t.a.v. Sven Paauwe, topklasontour@has.nl , 06-31065881

Reageer op dit artikel

avatar