Vakbonden niet akkoord met eindbod werkgevers

De vakbonden wijzen het eindbod van werkgevers af om te komen tot een alternatieve regeling voor seizoenswerk in de WWZ.

Bonden en werkgevers praten al enige tijd met elkaar over wat er in de WWZ is geregeld over tijdelijk werk en met name de zogenaamde ‘ketenbepaling’. In principe zijn zij het er over eens dat deze wettelijke regeling niet goed uitpakt voor seizoenswerk in de open teelten. De minister van Sociale Zaken houdt de mogelijkheid open een afwijkende regeling toe te staan mits sociale partners het daarover eens worden. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn stilgelegd en worden hervat zodra over dit punt overeenstemming is bereikt.

Tegenbod
Onlangs deden de werkgevers een eindbod. Daarop reageren de vakbonden nu in een brief en doen daarin een tegenbod. Zij stellen voor dat na drie dienstverbanden in een periode van ten hoogste negen maanden een ‘pauze’ moeten worden aangehouden van minimaal 15 weken. In de WWZ is dat nu minimaal een half jaar.

Daarnaast stellen de bonden voor het mogelijk te gaan maken dat bij een vast dienstverband perioden kunnen worden aangewezen waarin de werknemer niet werkt, maar wel loon krijgt doorbetaald. Het loon wordt dan gespreid over 12 maanden. Een werknemer moet daarom verzoeken. Bij overeenstemming moeten werkgever en werknemer een gezamenlijk verzoek daarvoor indienen bij de Belastingdienst.

De werkgevers beraden zich op een reactie.

lees meer over de impasse rond cao’s in het Vakblad van 16 oktober