Van Dam twijfelt over verdere subsidie voor energiebesparing

Subsidie is voor glastuinders niet van doorslaggevende betekenis om te investeren in energiebesparende maatregelen, blijkt uit een evaluatie van de subsidieregelingen IRE en IMM. Voor staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken reden om deze ondersteuning te staken.

„Blijkbaar zijn deze technieken zo rendabel geworden dat ze niet meer specifiek behoeven te worden ondersteund”, schrijft de bewindsman bij het aanbieden van het rapport ’Investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw’.

De subsidieregeling IRE (in 2013 opgegaan in IMM) heeft duidelijk geleid tot meer investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw. Van 2007 tot en met 2013 is de energiebesparing door de gesubsidieerde energie-investering gemiddeld 28.929 kuub gas en 10.259 KWh elektra in de glastuinbouw geweest. Door de regeling is van 2007 tot medio 2015 voor circa € 50 miljoen geïnvesteerd in energiebesparing in de glastuinbouw.

Wel stelt bijna twee derde van de ondernemers dat ze ook zonder de subsidie in dezelfde energiebesparende maatregelen zou hebben geïnvesteerd. Dit blijkt uit een enquête, waarop 71 glastuinders reageerden.