Van Dijk: ’Kans op bezwaren tegen wijzigingsplan is klein’

Tuinders in de Bommelerwaard hoeven in de toekomst niet bang te zijn dat omwonenden naar de rechter zullen stappen om hun kassenbouwplannen aan te vechten. Volgens de Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk is de kans daarop klein omdat in het nieuwe herstructureringsplan al veel zaken goed geregeld zijn.

De gedeputeerde verdedigt daarmee de systematiek van wijzigingsplannen die is opgenomen in het op 3 februari door Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Ook de vrees onder tuinders voor jarenlange procedures wuift Van Dijk weg. „We streven naar zo min mogelijk wijzigingsplannen en willen zo veel mogelijk integraal regelen.”

Wethouder Adrie Bragt van de betrokken gemeente Zaltbommel wijst er op dat de ervaring uit het verleden leert „dat als eenmaal duidelijk is dát ergens glastuinbouw komt, er geen beroepen meer worden ingesteld”. Van Dijk benadrukt dat er met het huidige PIP veel minder gronden meer zijn om bezwaar in te dienen tegen een wijzigingsplan.”

’Zegeningen tellen’
Bragt vindt dat tuinders tevreden kunnen zijn met het nieuwe PIP, ook al komt dat niet op alle punten aan hun wensen tegemoet. „Tuinders moeten hun zegeningen tellen. De overheid heeft nu gebieden aangewezen waar glas mag worden gebouwd. Daar zit inderdaad een systeem van wijzigingsplannen tussen dat niet door iedereen gewaardeerd wordt. Aan de andere kant zijn er ook partijen die vinden dat er veel te veel glas is in de Bommelerwaard. Tuinders die nu nog protesteren, roep ik om daarmee te stoppen want zij leggen daarmee hun maatschappelijk draagvlak in de waagschaal. Het houdt een keer op.”