Veel draagvlak voor collectieve tuinbouwriolering Bommelerwaard

Het plan voor een collectieve tuinbouwriolering in de Bommelerwaard kan op veel draagvlak rekenen in het gebied. Tuinders onderstrepen dat het voorgestelde collectieve systeem de beste oplossing is, meldt LTO Glaskracht Nederland.

Tijdens twee besloten bijeenkomsten die eerder deze week in Gameren en Brakel werden gehouden, spraken telers hun steun uit voor de plannen en schreven zij zich in voor deelname aan het collectieve rioolstelsel. Duidelijk werd dat veel van de aanwezige telers bereid zijn te investeren in een gezamenlijke oplossing.

Men deelde het gevoel dat het voorgestelde collectieve systeem de beste en meest robuuste oplossing is om het afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Wat tevens bijdroeg aan de positieve beoordeling van het systeem was dat met deze oplossing niet alleen wordt voldaan aan de zuiveringsplicht per 1 januari 2018, maar ook aan de eis van 0% nutriëntenemissie in 2027.

Betalen in twaalf jaar
In het huidige plan is opgenomen dat tuinders uit het gebied het systeem uiteindelijk helemaal zelf betalen, verspreid over twaalf jaar. Overheden zullen de aanleg en financiering van de riolering faciliteren. LTO Glaskracht is positief over het perspectief van dit plan. „Het feit dat er breed draagvlak is in het gebied, zorgt ervoor dat we met vertrouwen vooruitkijken naar de politieke besluitvorming”, aldus waterdeskundige Daan van Empel van de brancheorganisatie.

Ondernemer David van Tuijl is voor dit thema het aanspreekpunt voor de tuinders in de Bommelerwaard. Hij ziet veel voordelen in dit collectieve rioolstelsel boven individuele zuiveringen. „Deze investering kost ons als tuinders natuurlijk veel geld, maar we zien het belang ervan en we willen er echt voor gaan.”

Melden voor deelname
Een groot aantal tuinders heeft zich tijdens de bijeenkomsten in Gameren en Brakel al ingeschreven voor deelname aan de collectieve riolering. Tuinders die niet aanwezig konden zijn, wordt opgeroepen zich alsnog te melden. Dat kan door contact op te nemen met Daan van Empel, telefoon (06) 29 52 02 56, e-mail: daan.van.empel@zlto.nl of spreek David van Tuijl aan.