Veiling Bleiswijk in de verkoop

FloraHolland heeft haar vastgoed in Bleiswijk te koop gezet. De veiling zoekt een belegger of projectontwikkelaar die het wil overnemen.

De veiling verwacht een opbrengst tussen 25 en 35 miljoen euro, meldt vastgoedmarkt.nl. Het bericht wordt bevestigd door de veiling. De locatie meet 25 hectare, waarvan 125.000 m2 is bebouwd.

De veiling zoekt volgens vastgoedmarkt.nl een koper die het terrein wil herontwikkelen en uitbouwen tot een modern logistiek centrum en wil investeren in de verhuurde delen.

FloraHolland blijft actief in Bleiswijk. Een aantal belangrijke handelsbedrijven en daaraan verbonden dienstverleners blijven op de locatie van FloraHolland Bleiswijk gevestigd. Zij huren van FloraHolland.

Voor deze klanten levert FloraHolland een aantal basis logistieke en facilitaire diensten, zoals innemen/ uitgeven van fust, stapelwagens, slotplaten, CC containers/platen en afleveren van directe stromen.

Ook LTO Glaskracht Noord blijft gehuisvest in de kantoren van FloraHolland Bleiswijk.

Volgens FloraHolland bieden de centrale ligging en de goede bereikbaarheid in de Randstad en de ligging in het productiegebied Oostland sierteeltpartijen die niet gebonden zijn aan klokactiviteiten een mooie huisvestingsmogelijkheid.

Onderscheidend ten opzichte van andere huisvestingsmogelijkheden is het voortzetten van de logistieke dienstverlening van FloraHolland, aldus de veiling.

De veiling heeft er voor gekozen de huurders geconcentreerd te huisvesten in de betere gebouwen aan de achterzijde van het complex. Ook de logistieke en facilitaire collega’s van FloraHolland verhuizen hierheen. Als gevolg daarvan wordt een aantal gebouwdelen afgesloten.