Veiling en VGB ruziën over huur en infrastructuur

Volgens de VGB is FloraHolland te voorbarig geweest met het sturen van een brief naar alle huurders van verwerkings- en kantoorruimte bij de veiling over de indexering van de huur- en dienstentarieven 2014.

In de brief legt FloraHolland uit hoe zij om gaat met de huurverhoging en de handelsbijdragen aan infrastructurele projecten rond de drie exportvestigingen. Ook wordt aangegeven dat dit is besloten in een overleg met de VGB.

Volgens de VGB gaat FloraHolland met deze brief te voortvarend te werk. Volgens haar is in een overleg tussen FloraHolland en de VGB afgesproken dat de veiling aan de VGB een voorstel zou voorleggen voor nadere afspraken. Noch het voorstel noch een concept van de aan u gezonden brief zou de VGB ontvangen hebben.

Verweer
FloraHolland verweert zich door te stellen dat ze huurovereenkomsten heeft met haar huurders en dat daarin staat dat FloraHolland de huur- en diensttarieven en de additionele huur of pacht volgens de CBS-consumentenprijsindex alle huishoudens jaarlijks mag verhogen.

Wat de bijdrage aan de infrastructuur betreft stelt FloraHolland dat de VGB haar gevraagd heeft om te helpen met de financiering van de bijdrage van handelszijde aan de omliggende infrastructuurverbeteringen van de marktplaatsen Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk.