Veilingklok gaat rigoureus veranderen

FloraHolland neemt voorlopig nog geen afscheid van de veilingklok. Wel wordt de klok volledig virtueel, komen er landelijke klokken en neemt de veiling afscheid van de tribunes. Dit vertelde algemeen directeur Lucas Vos gisteravond op de alv.

„De klok gaat niet weg, maar gaat wel virtueel en de tribunes gaan weg. Als we virtueel gaan dan kunnen we net zo goed landelijk gaan veilen en dan hebben we minder dan het huidige aantal van 36 klokken nodig”, aldus Vos. Hij sprak van een evolutie van de klok in plaats van revolutie. Het is nog niet duidelijk of de evolutie van de klok voor alle drie de exportvestigingen van FloraHolland gaat gelden.

Vos wees erop dat er nu al veel virtueel geveild wordt. 75% van de producten op de klok wordt op afstand ingekocht.

De directeur had zelf in een eerder stadium verwacht dat de veiling uiteindelijk voor af tuin veilen zou kiezen, maar dat is dus niet het geval. Producten gaan dus niet dan pas naar de veiling nadat ze geveild zijn. Ook verplaatst het veilproces zich niet naar de middag. Met het virtueel veilen komt er wel een loskoppeling van de commerciële transacties en de logistiek.

Naast de landelijke klokken wordt er ingezet op klokvoorverkoop en een 24/ 7 transactieplatform. Het platform moet voorzien in daghandel, middellange termijnhandel en lange termijnhandel. Ook dient er plaats te zijn voor handel met toegevoegde waarde. Kwekers moeten op het platform meer in controle van de prijsvorming zijn. Vos: „We hebben nu FloraMondo, maar ik weet niet of dat voor de toekomst robuust genoeg is.”

Vos gaf verder aan dat FloraHolland een belangrijke rol wil spelen in de bundeling van de logistiek naar de veiling en de distributie. De uitdaging daarbij is dat de fijnmazigheid toeneemt, orders worden steeds kleiner. De veiling wil het distributieproces vergaand mechaniseren. Dit gaat consequenties hebben voor de werkgelegenheid op de veiling. Mechanisatie geeft bovendien mogelijkheden om de kwaliteitscontrole 100% te doen, aldus Vos.