Vernieuwing in de glastuinbouw stabiel rond de 15%

In 2012 heeft 16% van de glastuinbouwbedrijven geïnnoveerd. Een toename van 1% in vergelijking met 2011. De drie jaar daarvoor onthielden steeds meer bedrijven zich aan vernieuwingen in producten en processen. Veelal omdat de financiële ruimte ontbrak, aldus LEI Wageningen UR.

Van alle agrarische sectoren vinden de meeste productinnovaties in de glastuinbouw plaats. Zowel in de sierteelt als de groenteteelt vindt doorlopend innovatie plaats in nieuwe rassen en variëteiten. Ook procesinnovaties vinden in de glastuinbouw veel plaats. Voorbeelden zijn het plaatsen van belichting in de groenteteelt of vernieuwingen rondom het sorteren en verpakken van de producten.

De glastuinbouw voldoet aan het percentage vernieuwende bedrijven dat het ministerie van Economische Zaken nastreeft: 15%. Dit percentage ligt voor de gehele agrarische sector op 13,9%.