Verplaatsingsregeling glastuinbouw Gelderland voortgezet

De Verplaatsingsregeling voor glastuinbouwbedrijven in Gelderland wordt de komende jaren voortgezet. Dat meldt LTO Glaskracht Nederland op haar website.

Vanaf 2015 is deze tender gekoppeld aan het Europese subsidieprogramma POP3. De tender is inhoudelijk niet veranderd in vergelijking met de laatste openstellingen in 2014. Dit betekent dat de hoogte van de subsidie is bepaald op € 30 per vierkante meter te slopen glasopstand, waarbij geldt dat de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten kan bedragen en is gemaximeerd op 1 miljoen euro.

De aanvraag moet vanaf 2015 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) worden ingediend. RVO.nl beoordeelt de aanvraag ook. De procedure hiervoor wordt later bekendgemaakt. Het is de verwachting dat de regeling eind 2015 of begin 2016 weer opengesteld wordt.