Vertrouwen glastuinbouwondernemers onverminderd hoog

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben ligt, net als in het tweede kwartaal van 2016, ook in het derde kwartaal op een hoog niveau. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex; de index daalde met nog geen punt.

De stemmingsindex van de glastuinbouw is naar 30 punten gestegen. Sinds het begin van de meting is de huidige situatie op het bedrijf door ondernemers nog niet eerder zo gunstig ingeschat. Op pluimveehouders na zijn de glastuinders het meeste tevreden over hun huidige situatie op het bedrijf.

Op de middellange termijn (2 tot 3 jaar) zijn glastuinders iets minder positief gestemd over hun bedrijfsvoering dan bij de vorige meting in het tweede kwartaal van 2016. De index kende bij een meting in het derde kwartaal een daling van ruim 3 punten maar blijft hiermee wel een van de meest positieve van alle land- en tuinbouwsectoren.

Terug- en vooruitblikken
Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn de glastuinders is minder tevreden dan verwacht. Een negatief effect op die index had het sterk lagere oordeel over de productie.

Ondernemers in de glastuinbouw zijn al geruime tijd gematigd positief over de komende 12 maanden. Meer ondernemers hebben positievere verwachtingen gekregen over de kostenontwikkeling en de productie ten opzichte van de meting in het tweede kwartaal.

Relatief goede liquiditeiten
In de glastuinbouwsector geeft 36% van de ondernemers aan ruim in de liquiditeitsmiddelen te zitten. Dat is het zesvoudige van het gemiddelde van de totale land- en tuinbouwbedrijven. 13% van alle land- en tuinbouwbedrijven schat in dat hun huidige liquiditeitspositie zeer krap is.