Volatiele koersen op de energiemarkten

De prijs van gas is licht gestegen. Reden voor de korte termijn-stijging is de extra vraag naar gas omdat het kouder is dan gemiddeld in deze periode. De lange termijn reageert licht mee en dit is te verklaren omdat rekening gehouden wordt dat er meer vraag vanuit Frankrijk gaat komen.

De vraag uit Frankrijk kan groter worden dan normaal het geval zou zijn, dit is te verklaren door de uitval van kerncentrales voor de opwekking van elektriciteit. In Frankrijk wordt in de winter gestookt met elektrische installaties. De uitval van het aanbod van elektriciteit kan opgevangen worden door met gasgestookte centrales elektriciteit op te wekken.

Elektriciteit
De prijzen voor elektriciteit op de korte termijn zijn gestegen als gevolg van de lagere productie door zonnepanelen. Ook is de vraag op de korte termijn gestegen door extra vraag door het koudere weer. Voor de lange termijn contracten was ook een stijging waar te nemen, dit is te verklaren door de afnamen van productie in Frankrijk van kerncentrales. De verwachting is dat binnen twee weken weer wat extra aanbod komt vanuit België, hier wordt weer een kerncentrale opnieuw in gebruik genomen.

Olie
De olievoorraad in Amerika daalde deze week. Hiermee is de lijn doorgezet welke 8 weken geleden is ingezet, momenteel lijkt het structureel te worden. Hierdoor worden wellicht de argumenten van tafel geveegd van Saudi-Arabië en Rusland om de olieproductie te beperken. De Saudi’s lijken hierdoor weer op een andere manier het onderspit te moeten delven. Ze hebben aangegeven zelf de productie te willen beperken om zo een betere prijs te bewerkstelligen, maar door een prijsstijging spelen ze andere olieproducerende landen in de kaart. Deze landen gaan zeker de productie opvoeren als de prijs stijgt.

In Amerika zijn ze dit hele jaar al oude productie-installaties in gebruik aan het nemen omdat ze geld kunnen verdienen op dit niveau. De Saudi’s lijken hierdoor hun marktaandeel te gaan verkleinen ten opzichte van de overige landen en dus ook hun macht. Vijf jaar geleden zijn ze juist de markt gaan overspoelen om hun marktaandeel te vergroten.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies. Meer info vindt u op www.nife.nl.