Schouten geeft boer en tuinder wapen tegen supers

Landbouwminister Carola Schouten komt nog vóór de zomer met een wetsvoorstel dat een uitzonderingspositie regelt voor agrariërs in de huidige mededingingsregels. Boeren en tuinders mogen daardoor met elkaar samenwerken zonder dat er sprake is van kartelvorming. Daarmee krijgen ze een wapen in handen tegen supermarktketens. De bewindsvrouw kondigt dat vandaag aan in een gesprek met het Financieele Dagblad.

Met het wetsvoorstel geeft Schouten gehoor aan klachten van agrarisch ondernemers die zeggen te worden uitgeknepen door inkooporganisaties en supermarktketens. „Hiermee versterken we de positie van boeren, zodat zij meer marktkracht krijgen”, aldus de minister in de zakenkrant. Om de marktpositie van agrariërs te versterken, doet Schouten een beroep op een speciale uitzondering in de mededingingsregels die Europa eind vorig jaar heeft mogelijk gemaakt voor samenwerkende boeren en tuinders.

Prijsafspraken blijven verboden
Als voorbeeld wijst de minister volgens het FD op afnemers van landbouwproducten die in lopende contracten nu nog nieuwe eisen over energiegebruik, milieuvriendelijkheid of dierenwelzijn mogen opnemen, terwijl de boer dezelfde prijs blijft ontvangen. „Met de nieuwe wet kan de boer dat samen met andere boeren aanvechten.” Onderlinge prijsafspraken blijven verboden.

Verder gaat de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf een arbitragerol vervullen in geschillen tussen agrariërs en hun afnemers. De commissie toetst of er sprake is van ’oneerlijke handelspraktijken’ en doet bindende uitspraken. Ook gaat een Taskforce Verdienvermogen de komende anderhalf jaar de verdienmodellen van agrariërs in kaart brengen, zo meldt Schouten in het FD.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties