Voorbereidingen FlowerTrials in volle gang

  De voorbereidingen voor de FlowerTrials zijn bij alle 60 deelnemende veredelaars en vermeerderaars in volle gang. Ze hopen op meer belangstelling dan vorig jaar gezien de extra aantrekkingskracht van de GreenTech. Maar met de cijfers van vorig jaar zijn ze ook al dik tevreden.

  Met 7.135 geregistreerde bezoekers uit 67 verschillende landen was 2017 een succesvol jaar voor de FlowerTrials. Het totaal aantal bezoekers in Nederland is aanzienlijk gegroeid. Het Westland ontving er 5.557 – 6% meer dan in 2016. Ook in de regio Aalsmeer namen net als in voorgaande jaren de aantallen toe, tot een totaal van 3.635 belangstellenden (een groei van 4,4%). Veel mensen bezoeken beide regio’s, waardoor de toename voor Nederland in zijn geheel 3,5% is. Dit komt neer op een totaal aantal bezoekers van 6.395.

  De Duitse regio Rheinland Westfalen zag in 2016 heel veel extra mensen toestromen, maar kende afgelopen jaar een lichte daling in de bezoekersaantallen. Dat komt waarschijnlijk door Sacramentsdag, een aan Pasen gerelateerde feestdag die in grote delen van Duitsland gevierd wordt en die dit jaar in week 24 viel. In totaal meldden vier van de vijf exposanten dat ze meer bezoekers hebben verwelkomd dan vorig jaar.

  Stijgend bezoekersaantal

  Het evenement laat al jaren een stijgende lijn zien in bezoekersaantallen. Dat komt onder andere doordat het publiek van steeds verder weg komt. In de eerste jaren, 2005-2010, was het echt een Nederlands evenement waar ook Belgen, Duitsers en Engelsen op afkwamen.

  Inmiddels is te stellen dat de FlowerTrials mondiaal mensen trekt. In 2017 was er werdom een behoorlijke groei van het aantal mensen uit Europa, maar ook de interesse uit Azië, Canada en Zuid-Amerika bleek sterk toegenomen. Opvallend was de sterke toename van het aantal bezoekers uit Colombia, de belangrijkste sierteeltproducent van het Amerikaanse continent. Deze cijfers geven de FlowerTrials een onmisbaar evenement in de globale sierteeltindustrie is.

  Handel komt met klanten

  Ook het type publiek dat de FlowerTrials bezoekt, wordt breder. Voorheen was het een evenement van veredelaars en vermeerderaars voor met name kwekers en eventueel handel. Tijdens de laatste edities neemt de handel haar klanten, voornamelijk retail, mee. Dat is belangrijk voor veredelaars en vermeerderaars, want uiteindelijk willen zij samen met kwekers en hun afnemers bepalen welke producten waar de meeste kans van slagen hebben.

  Telers belangrijke doelgroep

  Telers vormen de belangrijke doelgroep van de FlowerTrials. 40% van de bezoekers in de afgelopen jaren registreerde onder de categorie kweker/teler. Een mooi resultaat, maar echter nog een kleine vertegenwoordiging van alle telers in Nederland en Duitsland, meent voorzitter Jill Corless: „Veel ondernemers kijken al over de heg, maar nog lang niet allemaal. Terwijl telers op de FlowerTrials steeds meer op hun wenken worden bediend.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties