Vos presenteert uitkomsten veldonderzoek concept-strategie

Lucas Vos, algemeen directeur van FloraHolland, heeft op 24 juli de belangrijkste uitkomsten bekend gemaakt van een breed veldonderzoek dat onlangs onder leden, klanten en andere betrokkenen is uitgevoerd om te komen tot een concept-strategie FloraHolland 2020.

Het onderzoek kent drie thema’s: ’authentieke kracht van FloraHolland’, ’trends & impact’ en ’ketens’. De bevindingen op hoofdlijnen uit het veldonderzoek zijn te lezen op de website van de veiling.

„Eind september gaan we graag met onze leden en klanten in gesprek over de concept strategie. In regiobijeenkomsten en op de Community”, aldus Vos. Hij benadrukt dat er aan de concept-strategie nog gewerkt moet worden. „We leggen uit wat de hoofdkeuzes zijn, en horen graag van de leden wat zij er wel en niet goed aan vinden.”

Algemene Ledenvergadering
De reacties van de leden worden, volgens Vos, meegenomen in de definitieve strategie die in november met Adviesraden en RvC zal worden geformuleerd en tijdens de algemene ledenvergadering in december zal worden gepresenteerd.