Vrijdag uitspraak kort geding kloktarieven

De rechter doet vrijdag (20 december) uitspraak in het kort geding dat 32 handelaren hadden aangespannen tegen FloraHolland vanwege de nieuwe kloktarieven.

Dat maakte de rechter aan het eind van het kort geding bekend dat vandaag diende in Amsterdam. Advocaat André Brantjes eiste namens de 32 handelaren dat de invoering van de nieuwe kloktarieven van FloraHolland opgeschort wordt tot er uitspraak in de bodemprocedure is gedaan in maart volgend jaar.

Volgens Brantjes zijn de nieuwe tarieven niet volgens de reglementen van de veiling tot stand gekomen, omdat de VGB er niet mee heeft ingestemd. Bovendien doen ze de 32 handelaren onherstelbare schade. De tarieven zouden niet redelijk en billijk zijn.

De advocaat van FloraHolland, Gerard van der Wal pleitte op basis van dezelfde reglementen dat de veiling geen goedkeuring nodig heeft van de VGB om tarieven te wijzigen. De VGB zou slechts een rechtsingang hebben ter vernietiging van de tarieven. „Wij proberen consensus te krijgen en als dat uitblijft dan kunnen we ons niet laten gijzelen door de VGB.”

Van der Wal uitte ook twijfels over de bewering van Brantjes dat de handelaren moeite hebben om overeind te blijven. „Het is heel lastig om de tariefswijziging niet te laten doorgaan per 1 januari. Het zou ook een kras op de reputatie van de marktplaats zijn.”

De rechter beloofde tot een snelle uitspraak te komen. Morgen krijgen partijen het telefonisch te horen. Volgende week volgt een nadere onderbouwing van de uitkomst.