WUR geeft handhavers uitleg over emissiebeperking in glastuinbouw

WUR Glastuinbouw kreeg onlangs een groep handhavers van waterschappen en gemeenten op bezoek in Bleiswijk. Die kwamenop uitnodiging kijken naar proeven met emissiebeperkende technieken en maatregelen in de glastuinbouw.

De rondleiding was gericht op het meenemen van de handhavers in de voortgang op het dossier Emissiebeperking en om hen te laten zien welke aandachtspunten er zijn bij de toepassing van technieken en maatregelen in de praktijk.

De controleurs bezochten vijf verschillende proeven, waaronder de proef ’Recirculeren bij orchidee: phalaenopsis en cymbidium’. Cymbidiumteler Peter Zwinkels legde de handhavers uit welke stappen hij op weg naar nul-emissie heeft gezet en welke investeringen nodig waren om recirculeren mogelijk te maken.

Ook werd de proef ’Grondgebonden teelten: emissiemanagement en teelt op water als alternatief teeltsysteem’ bekeken, waarbij voorlichters en onderzoekers de chrysantenteelt op water toelichtten. Verder kwam de proef ’Zuiveringstechnieken: verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater’ aan bod. Daarbij kregen de handhavers uitleg over diverse zuiveringstechnieken – op individuele en collectieve basis – en over een mobiele zuiveringsinstallatie.