WUR Glastuinbouw bouwt mee aan onderzoekskas in Australië

Met ondersteuning van Wageningen UR Glastuinbouw wordt in Australië, op de campus van de Universiteit van West Sydney, een nieuwe hightech onderzoeksfaciliteit voor de glastuinbouw gebouwd.

Het kassencomplex is bedoeld voor onderzoek onder Australische omstandigheden naar:

  • zeer nauwkeurige klimaatcontrole;
  • verschillende kasdekmaterialen;
  • het telen onder ’gesloten’ omstandigheden;
  • water- en bemestingsbeheersing;
  • monitoring van de productie van gewassen;
  • monitoring van energie- en watergebruik.

WUR helpt de Australiërs met ontwerpmodellen en ervaring tijdens het ontwerpen van de nieuwe kasfaciliteit. De Nederlanders werken tevens mee aan onderzoek op het gebied van productie in de glastuinbouw. Daarbij gaat het om plantwetenschappen (de interactie tussen klimaat en gewasfysiologie, tussen klimaat en plagen en ziekten, efficiënt watergebruik en saliniteitseffecten), het klimaat in kassen en gewasmodellen en bedrijfsvoering.

Groenten
De ontwikkeling van de glastuinbouw in Australië bevindt zich, volgens de WUR, in een stroomversnelling. In het afgelopen jaar zijn enkele nieuwe grote productiesites voor groenten opgestart, waarvan enkele gebruikmaken van Nederlandse technologie.