WUR-onderzoek: Aaltjesvrije bodem in enkele weken

Schadelijke aaltjes in de bodem kunnen via een nieuwe methode soms al binnen twee tot drie weken verdwenen zijn. Dat blijkt uit veldproeven die Wageningen UR afgelopen jaar heeft uitgevoerd met Herbie(R), een alternatief product voor gras om de bodem mee af te dekken onder plastic folie.

Schadelijke aaltjes in de bodem zijn te bestrijden door tijdelijk een zuurstofloze omgeving te creëren. Dat kan door een bodem af te dekken met folie of onder water te zetten (inundatie). Anaerobe bacteriën gaan dan vetzuren produceren die dodelijk zijn voor veel aaltjes. De grond kan dan alleen twee maanden niet gebruikt worden.

Dit proces kan volgens de WUR-onderzoekers echter versneld worden door een eiwit als ’bacterievoeding’ in de bodem in te brengen. In de proeven werd daarvoor het product Herbie(R) van het bedrijf Thatchtec gebruikt. Dit middel bevat onder andere plantaardig eiwit uit reststromen van de agro-industrie. Uit de proeven bleek dat er zo meer aaltjes werden gedood dan via de methode waarbij alleen maar werd afgedekt zonder eiwit of andere organische stof.

Bodemevenwicht
De bodem wordt bij deze methode niet gesterilliseerd, zoals wél gebeurd bij stomen. Er blijven daardoor nog bodemorganismen in leven die gunstig zijn voor het herstel van het bodemevenwicht. Nadeel van deze niet-chemische grondontsmetting is dat het afdekken van de bodem met folie tijdrovend en relatief duur is. WUR test daarom ook een afdekking op basis van zetmeel. Desondanks is de methode met folie volgens de onderzoekers betaalbaar voor lelietelers.