Waarom 43% van de mkb-ondernemers fouten maakt in zijn belastingaangifte

Ruim 40% van de mkb-ondernemers maakt fouten in zijn belastingaangifte. Dat blijkt uit de meest recente Steekproef ondernemingen 2014. Sinds 2006 schommelt dat percentage tussen de 37 en 43%. Dergelijke aangiften moeten gecorrigeerd worden. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Foto: Shutterstock

Het mkb telde in 2014 circa 1,6 miljoen ondernemingen. Daarvan waren er zo’n 1,45 miljoen opgenomen in de steekproef. De 60% die zijn aangifte wél goed invult, komt neer op circa 850.000 ondernemingen.

Onwetendheid
Aan de controlemedewerkers van de Belastingdienst is gevraagd wat naar hun mening de oorzaak is waarom zo veel mkb’ers fouten maken in hun aangifte. In ongeveer 60% van de gevallen was de onjuistheid volgens de medewerkers toe te schrijven aan onwetendheid (gebrek aan kennis) of slordigheid (gemakzucht) bij de onderzochte bedrijven. Onwetendheid speelde vooral bij het kleinbedrijf, bij het middenbedrijf is vaker sprake van slordigheid.

Als overige oorzaken van onjuistheden werden genoemd: pleitbaar standpunt (7,4%), administratie slecht op orde (6,4%), grenzen van de wet opzoeken (5,5%) en ingewikkelde (5,5%).

Geen belasting
Voor het onderzochte belastingjaar 2014 droeg 5% van de mkb-bedrijven geen belasting af. Dat komt overeen met een geschat bedrag van €3,7 miljard aan niet-afgedragen belasting. In het belastingjaar 2014 droeg het mkb in totaal €57,5 miljard belasting af aan de Belastingdienst. In 2015 was dat €62,3 miljard en in 2016 ging het om €67,3 miljard.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties